Obchodní dům a vila Adler

Dům s č.p. 153 je výrazný nárožní objekt, který v historickém centru města uzavírá a propojuje řadovou zástavbu ulic Kostelní a Šance na jejich severovýchodní straně. Z jeho půdorysu opisujícím tvar písmene L vyrůstají tři kubické hmoty, z nichž dominantní je středová, nárožní obchodní a obytná část o třech až čtyřech podlažích. Na ni po stranách navazují dvoupodlažní kubické hmoty skladových prostor. Severní průčelí obchodní části orientované směrem k budově zámku je třípodlažní, v přízemí opatřeno průběžným výkladcem, v patrech ve třech osách prolomeno čtyřdílnými okny. V druhém podlaží jsou okenním výplním předsazeny horizontálněčleněné mříže. Fasáda je zde ukončena jednoduchou římsou s kovovým zábradlím. Průčelí orientované do ulice Kostelní je čtyřosé, v rozsahu dvou severních os třípodlažní v následujících dvou osách čtyřpodlažní. V přízemí této fasády pokračuje průběžný výkladec, který zaujímá plochu o šířce tří okenních os. Ve čtvrté krajní ose je situován vstup do obytné části domu krytý plochou konzolou. Vyjma jižní krajní osy jsou v patrech prolomena čtyřdílná okna, v prvním podlaží doplněna mřížemi s horizontálním členěním. Krajní jižní osa je v patře prolomena kruhovými okny, členěnými do kříže. Vstup do obchodní části domu je situován v místě skoseného nároží. Patra jsou nad vstupem vynášena předsazeným sloupem. Střecha je plochá s pochozí terasou nad nižší částí, chráněnou nízkým trubkovým zábradlím a z části krytou plochou římsou vystupující z převýšené obytné části. Omítky jsou tvrdé břízolitové, sokl z umělého kamene. Interiér obchodní části tvoří převýšená hala doplněná galerií. Obytná část je přístupna dvouramenným schodištěm z ulice Kostelní. V každém patře je situován jeden byt, ve třetím patře zmenšen o plochu teras a prosklené verandy. Fasády dvoupodlažních křídel skladových prostor jsou hladké do ulice Kostelní tříosé, směrem k ulici Šance osmiosé, prolomené menšími šířkově orientovanými obdélnými okny na delším křídle doplněné plechovými vraty. Dvorní část parcely je druhotně zastavěna a doplněna technickým zázemím rampy a schodišťových šachet. Dvorní fasády jsou řešeny utilitárně. Konstrukční systém domu kombinuje nové technologie železobetonového skeletu v části obchodní s tradiční technologií zděných konstrukcí a dřevěného trámového stropu a schodiště v obytné části domu. Ve skladových prostorách jsou použity k zastropení segmentové klenby uložené do ocelových I profilů. Dům byl postaven pro obchodní a obytné účely železářství Adler, v místě starší drobnější zástavby původních židovských domů.

 a2a3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Památkové zhodnocení: 

V prostředí  města  Uherský  Ostrohu  se  jedná  o  výjimečnou  funkcionalistickou  architekturu  z 30-tých  let minulého století. Je situován ve výrazně exponované pozici městské památkové zóny, kde spoluvytváří nověutvořenou  uliční  frontu  prostranství  uvolněného  po  asanaci  prostoru  bývalého  hospodářského  zázemí  areálu zámku. S ohledem na dlouhodobé nevyužívání objektu, lze předpokládat dochování původního konstrukčního a  dispozičního řešení  a řadou  autentických  detailů  v interiéru,  které  byly  zjištěny  během  průzkumu  v roce 1993. 

Prameny a literatura: 

Eliáš,  J,-  Syrový,  J-  Syrová,  Z.: Uherský  Ostroh,  Stavebně  historický  průzkum  městské  památkové  zóny  a předměstských částí, Brno 1993 -."Neslavná nevila"

Nekuda, V a kol.: Uherskohradišťsko. Vlastivěda moravská, Brno 1992.

Kolektiv autorů: Uherský Ostroh, Uherský Ostroh 2000, ISBN 80-238-5714-2.

SOkA Uherské Hradiště

Zpracovatelka Nelly Komendová

Kde nás najdete?

Adresa: Uherský Ostroh, Kostelní 153

Telefon: +420 737 366 099

Email: muzeumostroh@seznam.cz

Web: www.muzeum-ostroh.cz

Otevírací doba:

DUBEN
otevřeno o víkendech a svátcích
so,ne   9.30 - 17.00 
KVĚTEN
       otevřeno o víkendech a svátcích
       so,ne   9.30 - 17.00
ČERVEN
       po - zavřeno
       út,st,čt,pá,so,ne    9.30 - 17.00
ČERVENEC, SRPEN
       denně  9.00 - 17.00
ZÁŘÍ
       po,út - zavřeno
       st, čt, pá, so, ne 9.30 - 17.00
ŘÍJEN
       so, ne 9:30 - 17:00
 LISTOPAD - BŘEZEN
       zavřeno
 
Mimo otvírací dobu dle telefonické domluvy na tel.737366099

 

Spojte se s námi

Přihlaste se k odběru aktuálních informací.

Facebook

Partneři

Search